ვახო მეგრელიშვილი ფასების ზრდაზე, ინფლაციასა და მედიკამენტებზე.

ვახო მეგრელიშვილი ფასების ზრდაზე, ინფლაციასა და მედიკამენტებზე.

Download converted file